Prosjekt #3: Vannpumpe

I forbindelse med vår store vannrakettoppskyting så trengte vi en pålitelig vannpumpe for å kunne fylle flaskene med riktig mengde vann og da ble det selvsagt for oss at dette måtte gjøres mer avansert enn av og på. 🙂

Mikrokontroll-modulen ble programmert i Arduino IDE, slik at den enklest mulig kan forstås av de fleste. Dette er et veldig enkelt program som lett lar seg modifisere om du ønsker.

const int buttonPin = 2;   // the number of the pushbutton pin
const int ledPin = 1;     // the number of the LED pin
const int relayPin = 4;    // the number of the RELAY pin
long DelayTime = 4500;  // number of millisecond the pump will go 

void setup() { 
 pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); 
 pinMode(ledPin, OUTPUT); 
 pinMode(relayPin, OUTPUT);
 digitalWrite(relayPin, LOW);
}

void loop() { 
 if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  digitalWrite(relayPin, LOW);
  delay(DelayTime);
 } else {
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  digitalWrite(relayPin, HIGH);
 }
 delay(100);
}

Har kan du se oppkoblingene som er gjort for å få alt til å virke slik vår vannpumpestasjon gjorde. Batteriet gir 12V til spenningsomformer som gir 5V ut til mikrokontrolleren og reléet. Bryteren er koblet slik at mikrokontrolleren får beskjed om du trykker inn bryteren. For så å sende et signal (5V) til reléet, som da lukker kretsen og vannpumpa får nødvendig strøm og starter å pumpe. Når 4,5sekunder er gått, kuttes kretsen i reléet og strømmen til pumpa brytes.

Som du kan se, så er dette et veldig enkelt oppsett som lett lar seg modifisere til å gjøre andre ting. Hva med å koble på en fuktighetssensor, så har du plutselig et vanningsanlegg.. 🙂

Deleliste: