Husregler

For at vi skal kunne ha et lokale som er for alle, og som alle har lyst til å bruke, er vi avhengig av et sett med regler som må følges.

Generelt

Orden

Lokalet skal se ut slik som når du kom inn døra, eller bedre. Vi har ingen til å rydde etter deg, derfor må du ta ditt eget rot. Om du finner rot på en av stasjonene har du lov til å ta det i bruk selv, eller legge det i søppelbøtta.

Som sistemann må du sørge for at dørene er låst (de er det tre av) og alt lys er av. Sørg for å slå av bryterne til alle elektriske aparaterer.

Personlig utstyr skal oppbevares på egne pulter eller i plastkasser inne på maskinrommet, husk å skriv navn på det.

Sikkerhet

Brann

Det er veldig viktig at vi er flinke til å sjekke at alt utstyr er koblet ut eller slått av, da vi ikke har noe å miste. Heller ikke naboer.

Om du oppdager at det er brann, ring 110.

Skade på person

Alle har et ansvar for at ingen skader seg, er du usikker på noe, be om hjelp eller råd! Du skal også si i fra om du føler at noen gjør noe som kan sette seg selv eller andre i fare.

Skulle skaden først skje, er det førstehjelpsskap på arbeidsrommet som skal benyttes.

Skade på utstyr / byggmasse

Vi leier lokalene og er derfor ansvarlige for at lokalet holdes i stand. Si derfor i fra før noe går helt i stykker, slik at vi kan rette opp i det før det er for sent.

Om du ødelegger noe utstyr så kan du reparere det, eller erstatte det.

Vi har mye utstyr som eies av medlemmene, vær derfor ekstra forsiktig med alt utstyret, du ville vel ikke likt om noen ødela noe som var ditt heller?

Alkohol

Det er kun tillatt å nyte alkohol i lukket lokale. Det vil si at ingen mindreårige skal ha tilgang til lokalet den kvelden. Det er også vanlige regel for når det skal være stille i blokka, så tenk på naboene over oss.

Nettverk

Ikke ødelegg for oss eller andre ved å “teste” ting på nettet vårt!

Om du finner svakheter, ikke vær en kødd og ødelegg for noen, si i fra slik at vi kan rette opp i det.

Ikke gjør ting på internett som ikke er innenfor norges lover.

Utstyr

Utstyr du fritt kan bruke

Om annet ikke er sagt kan alle bruke utstyret, det forventes som nevnt ovenfor at du ikke påfører utstyret, deg, andre eller bygningen skader ved å bruke det.

Er du usikker på hvordan du bruker noe? spør framfor å gjøre noe dumt, alle brukerne oppfordres til å dele sin kunnskap med andre!

Utstyr som krever opplæring før bruk

3D Printer

3D printerne våre er rimelig enkle i bruk, men det kan være at det er noe ved den enkelte du ikke vet. Vi har derfor sagt at dette utstyret krever egen opplæring for å få ta i bruk.

Filament du bruker betales via VIPPS, slik at vi kan kjøpe inn mer når det trengs.

CNC-fres

Fresen er noe av det som krever mest opplæring for å få bruke, da denne har mange sikkerhetstiltak som må følges før man begynner, samt mange innstillinger man må kjenne til når man skal klargjøre fila for fres.

Laserkutter

Dette er kanskje vår dyreste maskin, så her kreves en kort opplæring. Det gis en kjapp innføring i hvordan man skal lage en SVG-fil og hvilke innstillinger man skal bruke.