Bli medlem

Hos oss trenger du ikke være medlem for å kunne komme på kurs, eller gjøre arbeid i lokalet, dette fordi det Flatåsen Makers betaler det det koster å drive Reaktor 51.

Det er bare å møte opp på torsdager mellom kl. 18 – 20. Etter kl. 20 er det Maker Cafe for voksne.