Bli medlem

Hos oss må du være medlem for å kunne komme på kurs, eller gjøre arbeid i lokalet, dette fordi det koster penger å drive Reaktor 51.

Vi har flere typer medlemskap. Et for barn (7-13år) som kan komme på kurs og være med på åpne medlemskvelder, et for unge (13-20år) som kan komme på kurs og være i lokalet så lenge det er noen andre voksne tilstede. Og et medlemskap for de over 20år som kan komme når de selv ønsker det.

Medlem Barn
Du får tilgang til å delta på kurs arrangert for medlemmer, samt benytte utstyret i lokalet på åpne kvelder for medlemmer.
Pris: 150kr i måneden

Medlem Ung
Du får tilgang til å delta på kurs arrangert for medlemmer, samt benytte lokalet så lenge det er andre voksne medlemmer tilstede.
Pris: 200kr i måneden

Medlem Senior
Du får tilgang til lokalet 24/7. samt delta på kurs arrangert for medlemmer.
Pris: 250kr i måneden

[ ==> Insert Payment Button For Your Paid Membership Levels Here <== ]