Bli medlem

Hos oss må du være medlem for å kunne komme på kurs, eller gjøre arbeid i lokalet, dette fordi det koster penger å drive Reaktor 51.

Vi har flere typer medlemskap. Juniormedlem (>18år) som kan komme på kurs og være med på åpne medlemskvelder. Medlem (<18år) som kan komme på kurs og være i lokalet så lenge det er noen andre voksne tilstede. Og Superbruker for de som ønsker å komme med prosjektene sine utenom de vanlige tidene.

Alle

Alle er velkommen til å delta på åpne arrangementer. 

Juniormedlem

Juniormedlemmer får delta på kurs og kjøpe materiell til medlemspriser. Alle mellom 13 og 18 år kan bli juniormedlemmer. Det er mulig for juniormedlemmer å komme innom for å benytte det meste av utstyr i lokalet til arbeid på sine prosjekter på medlemskveldene. 

Medlem

Medlemmer får delta på kurs og kjøpe materiell til medlemspriser. Alle over 18 år kan bli medlemmer. Det er mulig for medlemmer å komme innom for å benytte det meste av utstyr i lokalet til arbeid på sine prosjekter på medlemskveldene, samt når det er noen andre der. 

Superbruker (fyrkjelemaister)

Superbrukere får delta på kurs, kjøpe materiell til medlemspriser, samt fri tilgang til lokalet.

Superbrukere må være over 18 år. Før man får fri tilgang til lokalet må det være gjennomført en gjennomgang av regler og rutiner for bruk av lokalet sammen med to administratorer. Superbruker for også muligheten til å booke tid på de ulike maskinene, slik at man er sikret tilgang.

[ ==> Insert Payment Button For Your Paid Membership Levels Here <== ]